Korporativ məsuliyyət

İşçilərə

Yaxşı bir iş mühiti və ömür boyu öyrənmə imkanı təmin etmək. Bütün işçilərimizə ailə üzvü kimi hörmət edirik və ümid edirik ki, pensiyaya çıxana qədər şirkətimizdə qalacaqlar. Xinzi Rain-də bizi daha da gücləndirə biləcək heyətimizə çox diqqət yetiririk və bir-birimizə hörmət edirik, qiymətləndiririk və səbr edirik. Yalnız bu şəkildə misilsiz hədəfimizə çata bilərik, şirkət böyüməsini daha yaxşı edən müştərilərimizdən daha çox diqqət ala bilərik.

Sosial

Hər zaman cəmiyyətə diqqət yetirməyin ümumi məsuliyyətini öz üzərinə götürün. Yoxsulluğun azaldılmasında fəal iştirak. Cəmiyyətin və müəssisənin inkişafı üçün yoxsulluğun azaldılmasına daha çox diqqət yetirməli və yoxsulluğun azaldılması məsuliyyətini daha yaxşı öz üzərimizə götürməliyik.

To-Employees
To Social